• Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Home

Podstawowa potrzeba
ULTRACZYSTEJ WODY

Firma Media-MED Life Sciences dostarcza nowoczesne, wydajne, spełanijące wysokie wymagania klientów rozwiązania dla przemysłu (farmaceutyczny, spożywczy, optyczny, elektroniczny, precyzyjny, itd.), laboratoriów, ośrodków naukowo badawczych, biotechnologicznych, w medycynie i wszędzie tam, gdzie wymagana jest jakość oraz zaufanie do dostawcy.

Przedstawiamy innowacyjny, kompaktowy system uzdatniania wody CUBO Compact EDI+.

Kompaktowe, niewielkich rozmiarów urządzenie charakteryzuje się ogromną wydajnością, produkując do 500 litrów ultraczystej wody na godzinę.  Woda ultraczysta ma bardzo szerokie zastosowanie a jej właściwości mają istotny wpływ na procesy, czystość  próbek, jakość analiz, funkcjonalność i żywotność urządzeń, które mają technologiczny kontakt z wodą.

Dlaczego najwyższa JAKOŚĆ WODY
ma znaczenie?

Czym jest woda?

Jest podstawą życia, stanowi podstawowy składnik strukturalny środowiska wewnętrznego organizmów żywych, jest najważniejszym elementem środowiska, procesów, surowcem w przemyśle, ma nieskończoną ilość zastosowań…

W zależności od rodzaju zastosowania, typów prowadzonych badań, wymagana jest woda o odpowiednim stopniu czystości.

Ogólna charakterystyka wody

Woda, oksydan, tlenek wodoru (H₂O) – trwały nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z dwóch atomów wodoru przyłączonych do jednego atomu tlenu.

Występuje w trzech stanach skupienia materii – stanie ciekłym, stałym (jako lód) i gazowym (jako para wodna). Temperatura wrzenia wynosi 100°C a proces krzepnięcia zachodzi w temperaturze 0°C. Woda jest najbardziej rozpowszechnionym rozpuszczalnikiem zarówno w przyrodzie, jak i w laboratoriach.

Zastosowanie wody

Woda ma wszechstronne zastosowanie. Mamy z wodą styczność każdego dnia i niemal przy każdej okazji. Woda jest niezbędna do życia, do produkcji żywności, w przemyśle, w laboratorium, dla rozwoju zaawansowanych technologii, w pracach badawczych, biotechnologii, w medycynie i wielu innych branżach i aspektach życia. Jest wykorzystywana jako nośnik energii, przekaźnik ciepła, służy do chłodzenia, jest łatwo dostępnym środkiem gaśniczym.

Rodzaje i parametry fizyko-chemiczne

Woda występuje w wielu rodzajach w zależności od czystości i zastosowania.

Wyróżnia się wodę: 

 • surową, twardą,miękką,
 • demineralizowaną, destylowaną,
 • zasilającą, obiegową, jak również
 • występującą w formie ścieków, transportująca różnego rodzaju zanieczyszczenia.

Czysta chemicznie woda o odczynie obojętnym (pH = 7,0)

 • bardzo słabo przewodzi prąd elektryczny
 • wykazuje niską przewodność elektryczną (0,055 μS/cm);

Woda morska zawierająca duże ilości kationów sodu(Na⁺), potasu (K⁺), magnezu (Mg²⁺) i wapnia (Ca²⁺) oraz anionów chlorkowych (Cl⁻), siarczanów (HSO₄⁻, SO₄²⁻) i węglanów (HCO₃⁻, CO₃²⁻)

 • lepiej przewodzi prąd elektryczny
 • cechuje się wyższą wartością przewodności elektrycznej (0,1 – 10 mS/cm).

Problemy związane z JAKOŚCIĄ WODY

Wysoka twardość:

Woda o twardości resztkowej może powodować biało-szare zabarwienie opisane w literaturze jako „plamy wodne”. Resztkowa twardość węglanowa może również powodować zmianę pH podczas podgrzewania wody, a tym samym przyczynia się do korozji.

Wysoki poziom chlorków:

Chlorki są głównym powodem powstawania wżerów i korozji naprężeniowej. Efekt zależy od wielu czynników, takich jak koncentracja; czas kontaktu; temperatura i odporność materiału instrumentu.

Wysoki poziom krzemianów:

Krzemian powoduje szare lub zabarwienie na narzędziach. Aby narzędzia były całkowicie wolne od plam, producenci narzędzi chirurgicznych zalecają maksymalnie 0,4 mg/l. Efekt wzrasta dramatycznie na etapach procesu, w których woda może wysychać na instrumentach.

Wartość PH:

Podwyższona lub niska wartość pH może powodować utlenianie powierzchni. Efekt będzie zależał od temperatury, czasu i neutralizacji. Typowe przyczyny to przenoszenie chemii i/lub zanieczyszczeń wody.

Podwyższona przewodność:

Przewodnictwo jest wskaźnikiem sumy wszystkich wolnych jonów. Przewodność powyżej normy wskazywała zanieczyszczenia, ale nie wskazuje dokładnego pochodzenia zanieczyszczeń.

Informacje o WODZIE w liczbach

Tylko 3.5 %

hydrosfery stanowią zasoby wody słodkiej, wody słone – morza i oceany - ok. 96,5%

Średnio 70 %

masy ciała dorosłego człowieka stanowi woda, u noworodka ok 15%

Ponad 1 mln

ludzi na świecie nie ma bezpośredniego dostępu do wody pitnej

22 marca

– Światowy Dzień Wody święto ustanowione 22 grudnia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

18.02 g/mol

tyle wynosi masa 1 mola substancji chemicznej jaką jest woda

Konduktywność σ > 18

wielkość fizyczna charakteryzująca przewodność przewodnictwo elektryczne

Ogólna charakterystyka Systemu CUBO Compact EDI+

Niezależnie od jakości wody zasilającej, System uzdatniania wody CUBO Compact EDI+ sprosta wysokim wymaganiom jakościowym produkowanej wody, stawianym przez każdego klienta. Jakość wyprodukowanej wody spełnia wymagania opisane w normach PN-EN-ISO-3696_1999_Ap1_2004., PN-EN 285+A1:2022, PN-EN ISO 15883.

 • Wydajność: 500 litrów wody ultraczystej w ciągu 1 godziny.
 • Układ dupleks – Zwiększa wydajność systemu aż do 1000 l/h
 • Przewodność  ≤ 1,0 µS/cm
 • Kompaktowy budowa – All in One
 • Łatwa i szybka instalacja
 • Automatyczny kontrola parametrów produkcji wody
 • Archiwizacja wszystkich parametrów i zdarzeń
 • Intuicyjna obsługa
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Oszczędność wody zasilającej –  do 25% odpadu
 • Produkcja wody RO 4:1 odpadu
 • Wbudowany zbiornik buforujący
 • Wbudowana pompa cyrkulacyjna
 • Wszechstronne zastosowanie 24/7